To Ruud de Vries' music on Spotify
Send e-mail to Ruud de Vries To Ruud de Vries on Facebook To Ruud de Vries on Twitter
Information about Ruud de Vries & Funky People Ruud de Vries saxophone & DJ Music of saxophonist Ruud de Vries Performances of saxophonist Ruud de Vries Some information about Ruud's saxophones and mouthpieces Photos of saxophonist Ruud de Vries

OVER SAXOFONIST RUUD DE VRIES

ABOUT SAXOPHONIST RUUD DE VRIES


LATE BLOOMER


I bought my first saxophone when I was 27 years old. After attending a performance of saxophone colossus Hans Dulfer I knew I wanted to play the saxophone too. I didn't know anything about jazz and improvisation but this did not keep me from starting an instrumental band and perform right away. Ten years later I became a fulltime professional sax player after quitting my job at Akzo Nobel Coatings. Today I enjoy my life as a busy saxophone player in the jazz- dance- and party scenes. So far, I recorded 7 albums, some single tracks and played on 10 albums of other musicians.


Ik kocht mijn eerste saxofoon op 27-jarige leeftijd. Na het bijwonen van een optreden van Hans Dulfer wist ik dat ik ook saxofoon wilde spelen. Ik wist nog niets van jazz en improvisatie maar dit weerhield me er niet van direct instrumentale bands te formeren en op te treden. Tien jaar later werd ik fulltime professioneel saxofonist nadat ik mijn baan bij Akzo Nobel Coatings beëindigde. Vandaag de dag geniet ik van het leven als druk bezette saxofonist in zowel de jazz-, dance- als party 'scenes'. Tot nu toe heb ik 7 albums opgenomen, enkele single tracks en ik speelde op 10 albums van andere muzikanten.

 
     
     
     
     
     

OPEN MIND

I have an open mind towards people, music and circumstances. I love many people of various ages and backgrounds and I love many musical styles. Music from the past and music today, for me it is all connected. I learned to deal with various circumstances. Thanks to that ability, it makes no difference whether I play with my jazz quartet in a small bar, with my funky band at a festival or with a DJ at a club dance party. I will always give the best and do what is needed to make the performance a success.

Ik sta open voor mensen, muziek en omstandigheden. Ik kan goed opschieten met mensen van uiteenlopende leeftijden en achtergronden en ik houd van vele muziekstijlen. Muziek uit het verleden en muziek van nu is voor mij altijd met elkaar verbonden. Ik heb ook geleerd met verschillende omstandigheden om te gaan. Dankzij dat vermogen maakt het voor mij geen verschil of ik met mijn jazz quartet in een klein café speel, met mijn funky band op een festival of met een DJ op een club house party. Ik zal altijd tot het uiterste gaan en doen wat nodig is om het optreden tot een succes te maken.

 
     
     
     
     
     

SOUND

It's not in my nature to specialize in only one musical genre. However, I do specialize in something. I work hard for a personal saxophone sound and developed my own musical approach that seems to appeal to many people. I play a lot of styles, like funk, dance, rock, blues, rock & roll, soul, calypso, afrobeat, latin, traditional swing jazz and pop music. Playing all those styles shaped my way of playing. This is how the styles of long forgotten rock 'n roll sax heroes in a way still influence my playing on today's dance music.


Het zit niet in mijn aard me te specialiseren in één genre. Wel streef ik naar een eigen saxofoonsound en heb ik een muzikale benadering ontwikkeld die aanspreekt bij een breed publiek. Ik speel vele muziekstijlen zoals funk, dance, rock, blues, rock & roll, soul, calypso, afrobeat, latin, traditionele swing jazz, pop en meer. All die stijlen bij elkaar vormden uiteindelijk mijn manier van spelen. Op een bepaalde manier is bijvoorbeeld de stijl van de lang vergeten rock 'n roll saxofoon helden van invloed op mijn spel in hedendaagse dance muziek. Ook verwerk ik
altijd de actuele popmuziek in mijn bandoptredens.

 
     
     
     
     
     

BAND LEADER

Besides saxophonist I have been a band leader ever since I started playing. This has many advantages, because you are mainly in charge of the music that is played but it is also a lot of work. I am responsible for organising the repertoire, the gigs and a lot of paper work like contracts, promotion and payments. However, I do it with pleasure because I like to do things my way. Of course other bands can hire me to play with them, for a recording or a live performance.

Vanaf het moment dat ik begon met spelen ben ik behalve saxofonist ook bandleider. Dat heeft veel voordelen, want je bepaalt in hoge mate het repertoire van de band, maar het brengt ook veel werk met zich mee want je bent ook verantwoordelijk voor het regelen van repertoire, optredens en administratief werk zoals contracten, promotie en betalingen. Toch doe ik dat graag want ik doe de dingen graag op mijn manier. Andere bands kunnen overigens gerust een beroep op me doen om mee te spelen voor een opname of een live-optreden.

 
     
     
     
     
     

SAXOPHONIST NEXT TO DJ'S

Next to my performances with bands I perform often with DJ's on house/dance parties, festivals, events and private parties like weddings. My sound, musical ear and experience fit in perfectly in the DJ & party world. In this scene I also do what I do in my band - and what I do best: improvise.

Naast de optredens met mijn bands treed ik vaak op met DJ's. Op house/dance feesten, festivals, evenementen en privefeesten zoals bruiloften. Mijn geluid, muzikale gehoor en ervaring zijn uitstekend op hun plek in de DJ & party wereld. In deze 'scene' doe ik overigens net als met mijn band, wat ik het beste kan: improviseren.

 
 
 
 
 
     
     
     
     
     

RELEASES

Until now I released 7 albums under my own name and contributed to albums of 10 other musicians/bands. Both my first album Blow Job (Kiers & De Vries 1998) and the album Moodprints (2015), contain a guest appearance of my Dutch sax godfather Hans Dulfer. Next to my album recordings I also record singles and tracks with house/dance music producers, like D-Reflection's Hanna Saxtimes Mix. I also produce and release my own tracks under the alias 'Soulax' (see composer/producer). For an overwiew of all released albums and singles see the Music page.

Ik heb inmiddels 7 albums op mijn naam staan en werkte mee aan 10 albums van anderen. Op zowel mijn eerste album Blow Job (Kiers & de Vries 1998) als het album Moodprints (2015) staan gastbijdragen van mijn sax 'godfather' Hans Dulfer. Naast albums neem ik ook singles op en losse tracks met house/dance-producers, zoals D-Reflection's Hanna Saxtimes Mix. Tevens produceer en release ik eigen tracks onder de alias 'Soulax' (zie composer/producer). Kijk voor een overzicht van alle uitgebrachte albums en singles op de Music pagina.

 
     
     
     
     
     

COMPOSER/PRODUCER

Over the years, I composed and co-composed several jazz and crossover songs. Since 2019 I also produce pop/dance tracks from start to finish under the alias Soulax:

Door de jaren heen heb ik diverse instrumentale jazz en crossover nummers gecomponeerd en co-gecomponeerd. Sinds 2019 produceer ik ook pop/dance tracks onder de alias Soulax:

- The Catwalk (Soulax, 2022)

- Adocica Remix of famous Beto Barbosa (brazil) song (Soulax, 2022)

- Revenge of the Bamboozled Belly Dancer (Soulax, 2021)

- Glockamorro (Jacqueline Bieze, 2021)

- Like a Melody (Soulax ft. Miss King, 2021)

- H.O.P.E. (Soulax, 2020)

- Summer Dreamer (Soulax, 2019)

- Talk About Love (Moodprints 2015)

- The Sum of Life (Moodprints 2015)

- Desert Rain Dance (Gravy 2009)

- Pataparamaribo (Gravy 2009)

- Gravy (Gravy 2009)

- Ticcola (Upshot 2006)

- Shiraka (Upshot 2006)


- Youshouldknowdizz (Superglued 2003)

- Cookie's Kitchen (Superglued 2003)

- Carribean Kick (Superglued 2003)

- Funky Dynamite (Live in Burgerveen 2001)

- Gator's Groove (Live in Burgerveen 2001)

- Blow Job (Blow Job 1998)

- Dig that Cat (Blow Job 1998)

- Lino Latino (Blow Job 1998)

- Horny Horns (Blow Job 1998)

- Party Time '98 (Blow Job 1998)

- Traffic Jam (Blow Job 1998)

- Blow Job pt 2 (Blow Job 1998)

- Dig that Cat piano version
(Blow Job 1998)

 
     
     
     
     
     

RECORD LABEL

My albums are released on my own JAZZTRACKS label. CD's are no longer the main source for listeners to enjoy music. Streaming is the new normal. However, a CD booklet has the extra feature of telling you all the details about the recorded music. Plus, the sound quality is much higher and these things get rare.. so when you want to buy a CD, send a mail.

Mijn albums komen uit op mijn eigen JAZZTRACKS label. CD's zijn niet langer de belangrijkste geluidsbron om muziek te beluisteren, streamen is het nieuwe normaal. Echter, de geluidskwaliteit van een CD is hoger en het CD-boekje geeft je alle informatie over de opgenomen muziek. Van sommige albums zijn nog CD's verkrijgbaar, stuur een mail als je er een wilt kopen. Enkele CD's kun je ook via Bol.com kopen.

 

 

 

     
     
     

     
     

JAZZ PROGRAMMER

For many years I take care of the jazz night programming at the popular jazz & blues Cafe Ruimzicht in Leimuiderbrug.

Al vele jaren verzorg ik de jazzprogrammering in het op de grens van Leimuiderbrug en Burgerveen liggende blues & jazz Cafe Ruimzicht, beter bekend als Rooie Kees of Red Kees.

 
     
     

 

   
     
     

SPOTIFY PLAYLISTS NEDERLANDSE JAZZ

I put almost any jazz artist from the Netherlands, that has music on Spotify, in dedicated playlists.

Ik heb nagenoeg alle jazzartiesten die Nederland rijk is en die muziek hebben op Spotify, in playlists geplaatst, in categorieen.

 

 

   
     
     
     
     
     
LISTEN TO MY MUSIC AT:
 
To Ruud de Vries music on Spotify To Ruud de Vries music on Deezer To Ruud de Vries music on Napster To Ruud de Vries music on iTunes To Ruud de Vries music on Amazon To Ruud de Vries music on Google Play To Ruud de Vries music videos on Youtube
   
To Jazztracks Jazz webshop